Thursday, September 20, 2012
阿蒙/Amon/Noatak 
The ending was too pitiful

阿蒙/Amon/Noatak 

The ending was too pitiful

Notes

 1. anubissmidnightlover reblogged this from sifuamelia
 2. tremordragon reblogged this from raavaxvaatu
 3. noirlullaby reblogged this from sifuamelia
 4. sifuamelia reblogged this from raavaxvaatu
 5. raavaxvaatu reblogged this from littlehealersenna
 6. littlehealersenna reblogged this from polapaz321
 7. resoan reblogged this from bolined
 8. juryia reblogged this from polapaz321
 9. catmemj reblogged this from polapaz321
 10. korra5ever reblogged this from polapaz321
 11. tombakr reblogged this from polapaz321
 12. julieo3o reblogged this from amonforequality
 13. amonforequality reblogged this from polapaz321
 14. bleachbender reblogged this from polapaz321
 15. renlylittlerose reblogged this from polapaz321
 16. whythehellnot12 reblogged this from laoness
 17. laoness reblogged this from lady-hawkeye
 18. lady-hawkeye reblogged this from gifbending
 19. sheeda-p reblogged this from polapaz321
 20. hayal-kurmak reblogged this from polapaz321